strzyżenie i koszenie trawników,
przycinanie żywopłotów,
przycinanie oraz formowanie drzew i krzewów,
ochrona chemiczna roślin,
zwalczanie chemiczne chwastów jedno i dwuliściennych,
jesienne prace porządkowe,
usuwanie liści,
całoroczna konserwacja oraz pielęgnacja oczek wodnych i stawów,
doradztwo w zakresie pielęgnacji roślin oraz estetycznego i funkcjonalnego zagospodarowania otoczenia,
inne prace ogrodnicze związane z zakładaniem i utrzymaniem ogrodów oraz terenów zieleni..